Благодарим Ви, че посетихте art-miti.com („Уебсайтът“).
Въведение
Използвайки или осъществявайки достъп до Уебсайта, Вие се съгласявате да бъдете правно обвързани с настоящите условия (заедно с нашата Политика за поверителност, Политика за бисквитките и всички други документи, посочени в нея). Ако не желаете да бъдете обвързани с тези условия, моля, не използвайте Уебсайта.
Имайте предвид, че можем да актуализираме тези условия по всяко време, така че проверявайте ги редовно.
Информация за нас
Уебсайтът се управлява от Фондация „МЛАД ТАЛАНТ“. Нейният адрес на управление е:
Ул. „Уилям Гладстон“ 9, 1000 София, България
Използване на уебсайта
Можем по всяко време и без предварително уведомление да заменим или променим настоящите общи условия. Продължаването на използването на Уебсайта след извършване на промените означава, че приемате актуализираните условия. Ето защо, моля, посещавайте тази страница редовно, за да преглеждате тези правила и условия.
Нямате право да променяте Уебсайта по какъвто и да е начин или да правите каквото и да е, което може или ще повреди или наруши доброто функциониране на Уебсайта.
Въпреки че се стремим да Ви предоставяме точна информация на Уебсайта, не можем да гарантираме, че информацията и съдържанието, съдържащи се в Уебсайта, са точни, проверени или пълни. Не поемаме никаква отговорност, ако Вие или друго лице или организация разчитате на или използвате информацията и/или съдържанието.
Интелектуална собственост и използване на съдържанието
Съдържанието на Уебсайта е наша собственост или е лицензирано от нас и е защитено от законите за авторското право и договорите по целия свят. Всички такива права са запазени.
Никакво съдържание от Уебсайта не може да бъде копирано, използвано или възпроизвеждано без нашето писмено съгласие, с изключение на:
– когато извлечения от Уебсайтовете се изтеглят или отпечатват за лична и нетърговска употреба; или
– Когато текст от Уебсайтовете се възпроизвежда с цел отразяване в новинарски публикации, при условие че: (а) текстът се възпроизвежда точно и коректно, а не по начин, който би могъл да обърка или подведе другите, и (б) Уебсайтовете се посочват като източник на информацията, с изключение на това, че не трябва да променяте изтеглените или отпечатани копия и не трябва да използвате никакви илюстрации, снимки, видео или аудио последователности или графики отделно от придружаващия ги текст.
Винаги трябва да се признава нашият статут (и статутът на всички идентифицирани сътрудници) като автори на съдържанието на нашия сайт.
Моля, изпращайте писмените си искания за използване на съдържание от уебсайтовете на адрес info@art-miti.com
Ако разпечатате, копирате или изтеглите която и да е част от нашия сайт в нарушение на тези условия за ползване, правото ви да използвате Уебсайтовете ще бъде прекратено незабавно и трябва, по наше желание, да върнете или унищожите всички копия на материалите, които сте направили.
Снимки
Моля, имайте предвид, че при никакви обстоятелства не можете да използвате:
– графики, търговски марки, лога, дизайни, изображения или снимки от Уебсайтовете, освен с нашето предварително писмено съгласие; или
– каквото и да е съдържание от Уебсайтовете, което е обозначено като собственост на други лица, освен с нашето предварително писмено съгласие.
Моля, изпращайте писмените си искания за използване на такова съдържание от Уебсайтовете на адрес info@art-miti.co.
Свързани сайтове
Ние не правим никакви изявления относно други уебсайтове. Когато влизате в друг уебсайт чрез Уебсайтовете, вие разбирате, че той е независим от нас и че ние нямаме контрол върху този уебсайт и не можем да поемем никаква отговорност по отношение на неговото съдържание или начина, по който взаимодействате с него. Ние няма да носим отговорност за каквито и да било загуби или щети, които могат да възникнат от използването им от Ваша страна.
Свързване с уебсайтовете
Можете да поставяте връзки към която и да е част от Уебсайтовете, при условие че гарантирате, че по този начин не нарушавате закони или права на други лица и че поставянето на връзки към Уебсайтовете не предполага асоцииране, покровителство, одобрение или одобрение, освен с нашето предварително писмено съгласие.
Вируси
Не можем да гарантираме, че Уебсайтовете ще бъдат непрекъснати или без грешки, или че Уебсайтовете или използването им от вас ще бъдат свободни от вируси или вредни материали. Вие сте отговорни за това да се уверите, че вашият компютър и компютърна система са подходящи за използване и съвместими с Уебсайтовете.
Ваша е отговорността да се уверите, че компютърната ви система (включително, но не само, хардуерът, софтуерът и данните ви) не е повредена от използването на Уебсайтовете.
Не трябва да злоупотребявате с Уебсайтовете, като съзнателно въвеждате вируси, троянски коне, червеи, логически бомби или други материали, които са злонамерени или технологично вредни. Не трябва да се опитвате да получите неоторизиран достъп до Уебсайтовете, сървъра, на който се съхраняват Уебсайтовете, или до който и да е сървър, компютър или база данни, свързани с Уебсайтовете.
Отговорност
До степента, позволена от закона, ние изключваме всички условия, гаранции, изявления или други условия, които могат да се прилагат към Уебсайта или към всяко съдържание на него, независимо дали са изрични или подразбиращи се. Ние няма да носим отговорност пред никой потребител за каквато и да е загуба или щета, независимо дали по договор, деликт (включително небрежност), нарушение на законово задължение или по друг начин, дори и да е предвидимо, произтичаща от или във връзка с използването или невъзможността за използване на Уебсайта или използването или разчитането на каквото и да е съдържание, показано на Уебсайта.
Няма да носим отговорност за загуби или щети, причинени от вирус, разпределена атака за отказ на услуга или друг технологично вреден материал, който може да зарази Вашето компютърно оборудване, компютърни програми, данни или други материали, представляващи собственост, поради използването на Уебсайта или изтеглянето на каквото и да е съдържание на него или на който и да е уебсайт, свързан с него.
Ограниченията и изключенията по-горе се прилагат само до степента, разрешена от закона.
Свързване с нас
Моля, свържете се с нас на info@art-miti.com, ако имате въпроси или притеснения относно Уебсайта.
Ако се свържете с нас или ние се свържем с Вас във връзка с Уебсайта, ще го направим в съответствие с нашата Политика за поверителност, която можете да намерите чрез връзката в долната лента на Уебсайта.

 

T