Тази политика за поверителност обяснява как събираме и използваме вашата лична информация, как я съхраняваме и защитаваме и какви са вашите права по отношение на тази информация. Настоящата политика за поверителност се отнася до нашия уебсайт www.art-miti.com и всички други услуги на Фондация „МЛАД ТАЛАНТ“.
Ако имате някакви въпроси, моля, свържете се с нас: info@art-miti.com
Кои сме ние
В Политиката за поверителност „МЛАД ТАЛАНТ“, „ние“ или Фондацията се отнася до Фондация „МЛАД ТАЛАНТ“ и нашите резидент артисти.
Адресът на седалището ни е:
Ул. „Уилям Гладстон“ 9, 1000 София, България
Ако желаете да се свържете с нас, моля, изпратете имейл на адрес :
info@art-miti.com
Как събираме лична информация за вас?
Ние събираме лична информация по следните начини:
– Когато се запишете в нашите списъци за получаване на редовен бюлетин, информация за стартиране на проекти, публични покани за наши събития и друга информация, свързана с нашата дейност. От време на време можем да ви поканим да ни предоставите обратна връзка чрез участие в онлайн проучване.
– Когато посещавате някое от нашите събития.
– По телефона, когато разговаряте с нас.
– От вашата кореспонденция.
– Когато се регистрирате като доброволец.
– Ако участвате в семинари или учебни дейности.
– Когато работите с нас.
– Ако направите дарение на организацията.
– Чрез доставчиците на услуги за търсене/анализ, използвани на нашия уебсайт
– Чрез социалните медии; в зависимост от настройките си може да ни позволите достъп до информация, когато например направите публичен коментар на някоя от нашите публикации.
За информация относно използването на „бисквитки“, моля, вижте нашата Политика за „бисквитките“ по-долу.
Каква лична информация събираме?
В зависимост от причината, поради която се нуждаем от вашата информация, можем да събираме следното:
– Вашето име
– Вашите данни за контакт (включително пощенски адрес, телефонен номер, имейл адрес и/или идентичност в социалните мрежи);
– Вашата дата на раждане
– Данни за Вашата банкова или кредитна карта, когато ги предоставяте за извършване на плащане;
– Ако сте доброволец или кандидатствате за работа при нас, ще събираме информация, необходима за обработката на тези кандидатури.
– Всяка друга лична информация, която ни предоставяте.
Как използваме вашата информация
Ние използваме информацията, която съхраняваме за вас, за да:
– Се свържем с вас, за да ви информираме за нашите дейности;
– Се свържем с вас относно вашето дарение/покупка/резервация за събитие;
– Да поддържаме нашите организационни записи;
– Да отговорим на вашите въпроси или коментари;
– Управление на нашите събития;
– Да подпомагаме нашите благотворителни цели;
– Да Ви показваме съдържание по подходящ начин за устройството, което използвате, например ако използвате мобилен телефон или таблет, за да видите нашия уебсайт;
– изготвяне на доклади за нашата работа;
– защита на нашия персонал, артисти и доброволци;
– Извършване на надлежна проверка и етичен скрининг;
– обработване на вашата кандидатура за работа или доброволческа позиция;
– одитиране и управление на нашите сметки;
– Изпълнение на наши правни задължения, например за изпълнение на договори между нас и вас, както и за изпълнение на задължения към нашите спонсори, регулаторни органи, правителствени и/или правоприлагащи органи;
– Извършване на проверки за предотвратяване на измами и пране на пари;
– Да изпълняваме и персонализираме проекти;
– Администрираме и подобряваме нашия уебсайт, предотвратяваме или откриваме измами или злоупотреби с нашия уебсайт и даваме възможност на трети страни да изпълняват технически, логистични или други функции от наше име;
– Предоставяне на обобщени статистически данни за нашите аудитории, продажби, модели на трафик и свързана информация за сайта на уважавани трети страни (тези статистически данни не включват информация, която може да бъде идентифицирана лично).
Какво е правното основание за обработване на вашата информация?
Законите за защита на данните означават, че всяко използване на лична информация, което правим, трябва да има „правно основание“. Съответните правни основания са посочени в Общия регламент за защита на данните (Регламент 2016/679 на ЕС).
Специфично съгласие
Съгласие е налице, когато сте ни дали разрешение да използваме информацията ви по определен начин, например когато се запишете да получавате нашия бюлетин и друга информация за дейностите на Фондацията по имейл, поща или телефон. Когато използваме вашата информация за цел, основаваща се на съгласие, имате право да оттеглите съгласието си за всяко бъдещо използване на вашата информация за тази цел по всяко време.
Изпълнение на договор / предприемане на стъпки по ваше искане за подготовка за сключване на договор
Имаме основание да използваме Вашата лична информация, когато сключваме договор с Вас или изпълняваме задълженията си по този договор.
Правно задължение
Имаме основание да използваме вашата лична информация, когато трябва да го направим, за да спазим едно от нашите законови или регулаторни задължения. Например в някои случаи може да ни се наложи да споделим информацията ви с различни наши регулаторни органи или да използваме информацията, която събираме за вас, за целите на надлежна проверка или етичен скрининг.
Легитимни интереси
Имаме основание да използваме вашата лична информация, ако това е необходимо за нас (или за други лица) и е в наш/техен „легитимен интерес“ (при условие че това, за което се използва информацията, е справедливо и не засяга неоправдано вашите права).
Считаме, че нашите легитимни интереси включват всички ежедневни дейности, които „МЛАД ТАЛАНТ“ извършва с лична информация. Някои примери, при които разчитаме на легитимните интереси, са:
– анализ и профилиране на нашите поддръжници, като използваме лична информация, която вече притежаваме;
– използване на лична информация, когато наблюдаваме използването на нашия уебсайт или приложения за технически цели;
– използване на лична информация за администриране, преглед и водене на вътрешен регистър на хората, с които работим, включително поддръжници, доброволци и изследователи;
– споделяне на лична информация между съответните членове на екипа и консултанти за извършване на работата на Фондацията.
Как пазим информацията ви?
Предприемаме всички подходящи технически и организационни мерки за защита на вашите данни, включително криптиране на нашите онлайн формуляри и съхраняване на информацията в защитена мрежа.
Колко дълго съхраняваме вашата информация?
Съхраняваме информацията, събрана за различни цели, за различен период от време. Например информацията, която предоставяте при записването си за нашия бюлетин, се съхранява за неопределено време, докато не ни помолите да я изтрием.
Ще съхраняваме информацията, предоставена за целите на отчитането, толкова дълго, колкото се изисква от нашите задължения за финансиране или за нашите собствени цели за насочване на аудиторията. Освен това сме длъжни да съхраняваме определена информация, което се определя от правни или оперативни съображения. Продължителността на съхранение на тази информация се определя от конкретното правно или оперативно изискване.
Споделяне на вашата информация
Никога няма да продаваме или споделяме вашата информация с трети страни за маркетингови цели. Въпреки това можем да разкрием вашата информация на избрани трети страни, за да изпълним нашите цели и задължения, както е посочено в тази политика. Те могат да включват;
– Бизнес партньори или партньори по проекти, доставчици и подизпълнители, които могат да обработват информация от наше име.
– PR или маркетингови услуги (само при извършване на услуги за Фондация „МЛАД ТАЛАНТ“.
– Доставчици на ИТ услуги, например хостинг на уебсайт или маркетинг на електронна поща.
Ако имаме законово или регулаторно задължение да го направим, можем да споделим вашите данни с полицията, регулаторните органи на правни консултанти и/или когато сметнем това за необходимо, за да защитим правата, собствеността или безопасността на Фондацията, нейните артисти, нейния персонал, посетители, потребители или други лица.
Имейли от нас
Ако се свържете с нас (по какъвто и да е начин), ние може да запазим запис на тази кореспонденция и да използваме вашите данни за контакт, за да ви отговорим.
Моля, имайте предвид, че електронната поща не е напълно сигурно средство за комуникация. Въпреки че се опитваме да поддържаме нашите системи и комуникации защитени от вируси и други вредни въздействия, не можем да гарантираме това.
Ако вече не желаете да получавате маркетингови съобщения от нас по електронна поща, можете да се отпишете чрез връзката в нашия имейл или като се свържете с info@art-miti.com. Моля, обърнете внимание, че не е възможно да се „откажете“ от получаването на съобщения от нас, които се отнасят до покупки, дарения или резервации.
Какви права имате по отношение на вашата информация?
– Имате право да поискате копие от информацията, която съхраняваме за вас. Ако желаете да получите копие от част или от цялата си лична информация, моля свържете се с info@art-miti.com
– Искаме да сме сигурни, че личната ви информация е точна и актуална. Можете да поискате от нас да прегледаме и променим информацията ви по всяко време.
– Имате право да поискате от нас да ограничим обработката на част или на цялата Ви лична информация в следните ситуации: ако част от информацията, която имаме за Вас, не е правилна; нямаме законно право да я използваме; трябва да запазим информацията Ви, за да можете да установите, упражните или защитите правен иск; или смятате, че Вашите права на лична неприкосновеност надделяват над нашите законни интереси да използваме информацията Ви за определена цел и сте възразили срещу това.
– Имате право да оттеглите съгласието си да съхраняваме вашата информация и при определени изключения ще изтрием данните ви при поискване. свен това сме длъжни да съхраняваме определена информация, което се определя от правни или оперативни съображения. Продължителността на съхранение на тази информация се определя от конкретното правно или оперативно изискване.
Свързани сайтове
Ние не правим никакви изявления относно който и да е друг уебсайт.
Когато влизате в друг уебсайт чрез връзка на нашия уебсайт, вие разбирате, че той е независим от нас и че ние нямаме контрол върху този уебсайт или върху начина, по който се събира вашата лична информация чрез тези уебсайтове.
Тези уебсайтове може да имат свои собствени политики за поверителност и ние ви препоръчваме да разгледате тези политики или да се свържете директно с операторите на уебсайтовете, за да разберете как се използва вашата лична информация.
Политика за бисквитките
Какво представляват бисквитките?
„Бисквитката“ е малък текстов файл, който се поставя на устройството/компютърния твърд диск на потребителя на уебсайта от даден уебсайт. Съществуват няколко вида „бисквитки“. Тази политика обяснява как използваме „бисквитките“ на нашия уебсайт.
Видовете „бисквитки“, които използваме на нашия уебсайт, са изложени по-долу:
Google Analytics
Google Analytics се използва широко от уебсайтовете за събиране на информация за начина, по който посетителите на уебсайта го използват. Ние ще използваме бисквитките на Google Analytics, за да събираме информация за това как потребителите използват уебсайтовете и да ги подобряваме.
Google Analytics събира информация в анонимна форма и няма да ни позволи да ви идентифицираме или да събираме каквато и да е лична информация за вас.
Google Analytics не проследява дейността ви в интернет, след като сте напуснали уебсайта.
Бисквитки за социални медии.
Уебсайтът съдържа бутони и съдържание от сайта на социалната медия Instagram (Meta) и Facebook за да можете лесно да се присъедините към нашия акаунт в Instagram (Meta) и Facebook. Ако използвате тази функция, този сайт на социалната медия може да използва свои собствени бисквитки. Информация за начина на използването им можете да намерите на съответната платформа.
Приемане на бисквитките на уебсайта
Ще използваме бисквитка, за да запишем дали потребителите са приели използването на бисквитки на уебсайта.
Тази „бисквитка“ ще бъде съхранена на вашето устройство/компютър, ако сте се съгласили с използването на „бисквитки“, като сте посочили съгласието си в изскачащото съобщение на уебсайта.
Интернет браузъри
Интернет браузърите обикновено приемат бисквитките по подразбиране. Възможно е обаче да настроите интернет браузъра да отхвърля бисквитките.
Използвайки уебсайта, вие се съгласявате с използването на бисквитки от наша страна, освен ако не настроите интернет браузъра си да отхвърля бисквитките.
Ако не приемате използването на „бисквитки“ от наша страна, както е посочено в тази политика, моля, настройте интернет браузъра си да отхвърля „бисквитките“.
Промени в тази политика
Моля, имайте предвид, че можем да актуализираме тази Политика за поверителност по всяко време, така че, моля, проверявайте я редовно.
Свържете се с
Улица „Уилям Гладстон“ 9
1000 София
България

info@art-miti.com